เป็นรูปปรางค์สามยอด มีช่้อชัยพฤษณ์อยู่ด้านล่าง  ปลายช่อชัยพฤษณ์โค้งขึ้นบน บรรจุอยู่ในวงกลมชั้นใน และภายในวงกลมชั้นนอกเบื้องบนมีคำว่า มณฑลทหารบกที่ ๑๓ เบื้องล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า 13th MILITARY CIRCLE รูปปรางค์สามยอด หมายถึงสัญลักษณ์ของมณฑลทหารบกที่ ๑๓ อันเป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (ไม่จำกัดสีและขนาด)