พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
 
 
พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (๑)
 
พันเอก ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ (๒)
 
 
 
พันเอก สิทธิชัย คัตตะพันธ์
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๓