สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณบรมจักรยาดิศรสันตติวงศเทเวศรธำรงสุบริบาลอภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพล นเรศวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์บรมขัตติยราชกุมารเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต