มณฑลทหารบกที่ 13
 

เมื่อ 15 พ.ค.61 พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับครอบครัวทหารเกณฑ์ที่มีฐานะยาจนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท