"กำลังพลกองทัพบกทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
  ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"
"กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วงวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2559 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 1,682 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"

 

ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ พร้อมด้วยคุณเพียงกมล  สุขพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๕๙
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมงานวันสถาบปนา ศอว.ศอพท. ครบรอบปีที่ ๓๗ และพิธีเทิดเกียรติผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๕๙
พ.อ.รัชพล วิไลเนตร เสธ.มทบ.๑๓  ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลพบุรี ณ วัดท่าราบ ต.บ้างคู้  อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๕๘
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓  พร้อมคณะ ร่วมโครงการปลูกป่ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 

การปฏิบัติตามนโยบาย