ถวายความปลอดภัย

   
วันที่ ๑๔ ส.ค.๕๘
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จมาทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๘
พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓  พร้อมคณะได้นำพลทหารกองประจำการและนักศึกษาวิชาทหาร ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๘
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ร่วมกับ อบต.บ้านข่อย  จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์มวลชน  กิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยา กองทัพภาคที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๘
คุณเพียงกมล   สุขพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ  ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้าน
วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๘ 
พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ และคุณเพียงกมล  สุขพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ พร้อมด้วยคณะร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการพลเรือน
 

การปฏิบัติตามนโยบาย