ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๗
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว จ.อ่างทอง

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๕๗
พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ รอง เสธ.มทบ.๑๓  ผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๕๗     
พล.ต.ชัยกร  ประเสริฐสุข ผบ.มทบ.๑๓  และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๗
พล.ต.ชัยกร  ประเสริฐสุข ผบ.มทบ.๑๓ นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมโครงการครอบครัวต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

การปฏิบัติตามนโยบาย