"กำลังพลกองทัพบกทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
  ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"
"กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วงวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2559 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 1,682 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"

 

ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ พร้อมด้วยคุณเพียงกมล  สุขพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙
พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์  ผบ.มทบ.๑๓ พร้อมคณะเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กทม.
เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙
พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์  ผบ.มทบ.๑๓ พร้อมคณะร่วมเปิดตลาดรณรงค์ผู้บริโภคอาหารสินค้าปลอดภัย ณ ตลาดเจ้าพระยาแลนด์
เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙
พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์  ผบ.มทบ.๑๓ พร้อมคณะร่วมสำรวจตรวจสอบแม่น้ำเจ้าพระยา ณ เขื่อนเจ้าพระยา – อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๕๙
พ.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ รอง ผบ.มทบ.๑๓ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี ๒๕๕๙ ของ ร้อย.มทบ.๑๓
 

การปฏิบัติตามนโยบาย