"กำลังพลกองทัพบกทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
  ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซต์เข้ารหัสจำนวน 19 url และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 233 url"
"กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1 - 30 ก.ย.59 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 1,562 url และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"

ขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้

เมื่อใดที่ใส่เครื่องแบบ เราจะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ไม่สงบไม่ได้ ต้องพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเดือดร้อนเสมอ


ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จว.อ.ท. โดยมี พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ  ผบ.มทบ.๑๓  พร้อมด้วยคุณศศิธร  สุวรรณรัฐ  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓  ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

กิจกรรมของหน่วย

เเมื่อ 15 พ.ค.61 พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับครอบครัวทหารเกณฑ์ที่มีฐานะยาจนในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท
เมื่อวัที่ ๒๖ ก.ค.๖๐
เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๐ พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.๑๓ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉชิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา๒๘ ก.ค.๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หน่วยงาน

การปฏิบัติตามนโยบาย