ถวายความปลอดภัย

   
วันที่ ๑๔ ส.ค.๕๘
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จมาทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๘
พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓   พร้อมคณะเข้าพบนายอัครเดช  เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อแสดงความยินดี
เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๘
คุณเพียงกมล  สุขพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓  พร้อมคณะ กระทำพิธีทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในการนี้ได้จัดให้มีการรำถวายหลวงพ่อใหญ่
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๕๘
พ.อ.ณรงค์  จันทร์สืบสาย  รอง.เสธ.มทบ.๑๓ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี การสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๕๘
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ (โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน) จัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านดงสวอง
 

การปฏิบัติตามนโยบาย