ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาเจดีย์ "เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙" ณ วัดปทุมธาราม อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๕๗
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยของ พล.ม.๒ รอ. ณ พื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๕๘
พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมงานมอบประกาศเกียรติคุณและทำบุญในวันนักข่าว ณ วัดสำราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๘
พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนชาวบ้านบางระจัน ในงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" จ.สิงห์บุรี

การปฏิบัติตามนโยบาย