"กำลังพลกองทัพบกทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
  ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซต์เข้ารหัสจำนวน 19 url และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 233 url"
"กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1 - 30 ก.ย.59 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 1,562 url และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"

ขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้

เมื่อใดที่ใส่เครื่องแบบ เราจะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ไม่สงบไม่ได้ ต้องพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเดือดร้อนเสมอ


ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จว.อ.ท. โดยมี พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ  ผบ.มทบ.๑๓  พร้อมด้วยคุณศศิธร  สุวรรณรัฐ  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓  ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อ ๗ ก.ค.๖๐ พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.๑๓ เป็นประธานในพิธีวันพร้อมญาติทหารใหม่ มีการสาธิตการแสดง และภารกิจของหน่วย ณ สนามกีฬารวมใจรักษ์ มทบ.๑๓ อ.เมือง จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๐
พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ ผบ.บก.ควบคุม มทบ.๑๓ และคณะ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัยชุมชนสระมโนราห์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อดำเนินการแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่อไป
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐
พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ฯ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องอุปโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในท้องที่ ณ พระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์มอง จว.อ่างทอง
เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๐
พลตรี พงษ์สวัสดิ์   พรรณจิตต์ เดินทางตรวจเยี่ยม มทบ.๑๓ เนื่องในงานวันสถาปนา  มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ปีที่ ๙๑ ณ บก.มทบ.๑๓
เมื่อวัที่ ๒๖ ก.ค.๖๐
เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๐ พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.๑๓ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉชิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา๒๘ ก.ค.๖๐
 

หน่วยงาน

การปฏิบัติตามนโยบาย