"กำลังพลกองทัพบกทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
  ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"
"กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วงวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 1,613 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"

 

ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๙
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค..๕๙
พ.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ รอง ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๙
พ.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ รอง ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๙
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จัดพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการจัดอบรมโครงการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย รด.จิตอาสา
 

การปฏิบัติตามนโยบาย