ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.สิงห์บุรี และถวายผ้าพระกฐินวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.๑๓ ระหว่าง พล.ต.ชัยกร ประเสริฐสุข ผบ.มทบ.๑๓ (ท่านเก่า) และ พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง ผบ.มทบ.๑๓ (ท่านใหม่) ณ บก.มทบ.๑๓ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗
มณฑลทหารบกที่ ๑๓
กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่่ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.13 ระหว่างคุณพินิจนันท์ ประเสริฐสุข ประธานชมรมฯ(ท่านเดิม) กับคุณแสงจันทร์ กองโพธิ์ ประธานชมรมฯ (ท่านใหม่) ณ ห้องรับรอง บก.มทบ.๑๓
เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๕๗
พล.ต.ชัยกร  ประเสริฐสุข ผบ.มทบ.๑๓ เป็นประธานการอบรมตามโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ กองทัพภาคที่ ๑

การปฏิบัติตามนโยบาย