ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๕๘
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ   เสด็จเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธพิทักษ์ไชยนาทจตุรทิศ พระประธานประจำหอสวดมนต์ 

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๕๘
พ.อ.ปราการ ปทะวานิช รอง ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมพิธีโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่  ๖ พ.ค.๕๘
พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รอง ผบ.มทบ.๑๓ ประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๖
เมื่อวันที่  ๕ พ.ค.๕๘
พ.อ.รัชพล  วิไลเนตร เสธ.มทบ.๑๓ ผู้แทนหน่วยร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล
เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๕๘
พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับ-ส่งทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘

การปฏิบัติตามนโยบาย